Onze visie

Onze visie

De wereldwijde experts zijn op gebied van sales en sales management
Onze missie

Onze missie

Wij helpen u om uw strategieën te implementeren en sterke verkoopresultaten te behalen.
Sales Award

Sales Award

Mercuri International heeft reeds meerdere jaren op rij Awards gekregen van verschillende training organisaties.
Sales in the 3rd Millennium

Sales in the 3rd Millennium

Wat is de toekomst van de sales ?
Ons aanbod

Ons aanbod

Check ons aanbod voor trainingen, workshops, coachings, consulting, competence evaluatie enz.
70% of the buying journey happens online - Yes or no?

70% of the buying journey happens online - Yes or no?

Mercuri International Benelux Survey Inkoop-Verkoop. Samenvatting van de resultaten onder "Nieuws"
Top Slider Text

Top Slider Text

Depuis plusieurs années, Mercuri International a été sélectionnée et certifiée par différentes organisations de formation commerciale au niveau mondial.

Taking Sales to a Higher Level

Terug

Healthcare en Pharma

Verwachtingen van de Pharma "klant"

Dokters van de huidige generatie staan anders in de praktijk; ze ervaren de druk op de gezondheidsbudgetten enerzijds en de druk van de patiënt anderzijds.
Overheden en instanties leggen de vrijheid van de HCP aan banden, en binnen die limieten zoeken artsen en specialisten naar oplossingen voor henzelf, hun teams en hun patiënten. Bovendien heeft de HCP 24/7/365 toegang tot kennis, ervaring, best practices en aanbevelingen van KOL.
De patiënt is beter dan ooit geinformeerd, door Dr Google of door patiëntenverenigingen, en heeft duidelijke verwachtingen als het gaat om zijn behandeling en zijn comfort.

De uitdaging van de pharma bedrijven bestaat erin om in dit netwerk de juiste schakel te zijn, de juiste communicatie kanalen en boodschappen beschikbaar te maken op een efficiënte wijze. De toegevoegde waarde van de pharma-bedrijven vinden we dan ook terug in een efficiënte samenwerking, die rekening houdt met budgetten en patiënten EN de HCP’s.

Er is dus een sales transformation nodig; Mercuri International helpt pharma-bedrijven om alle customer facing profielen te ontwikkelen om de contactmomenten (‘impulsen’) impactvoller te maken. Zo maken we met het team de stap naar het niveau van "The Sales Organisation ready to win the battle in the 3rd millenium".

Targets

Pharma-bedrijven struggelen elk jaar meer en meer om hun targets te halen. Overheden en RIZIV bepalen welke zorgpaden binnen de gestelde budgetten gevolgd moeten worden. Daarmee hebben de sales teams een grote uitdaging: hoe plaatsen we onze producten en diensten binnen dit kader, en ten opzichte van concurrenten?

Echter, artsen zien vaak niet meer de toegevoegde waarde van de klassieke délégué, die een goed geinformeerde specialist is van zijn product.
In het derde Millenium liggen de verwachtingen ten aanzien van de leveranciers duidelijk anders: maakten we de eerste verandering mee van product-centric naar customer-centric, dan is de eis van het 3e Millenium om te focussen op Patient-Centricity of Care-path-oriented approach.

Vele partijen zijn hierbij betrokken: de eerste en tweede lijnszorg, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorg enz.
Het sales apparaat dient dus te zorgen voor de juiste aanpak op de verschillende niveau’s, hetgeen de klassieke werking van délégués, CRA’s en MSL’s overstijgt.
Mercuri International helpt pharma bedrijven om deze situatie van het ‘patient care path’ eerst inzichtelijk te maken en te koppelen aan de strategie van het bedrijf. Vervolgens brengen we de noodzakelijke competenties, middelen en tools in beeld, en werken we samen aan een plan om deze te ontwikkelen en te implementeren.

 

AMC

In de healthcare zien we ook een zeer sterke ontwikkeling in de professionalisering van de aankoop. Onder druk van de "betaalbaarheid van de zorg" is er een constante zoektocht naar besparingen en efficiëntie.

In het 3r Millenium vraagt dit een andere aanpak van de verkoopsorganisatie. De vertegenwoordiger is niet langer een expert van zijn product met diens toepassingen, maar dient d.m.v. een brede (hollistische) kijk op zorg en efficiëntie de verschillende actoren te kunnen overtuigen van zijn meerwaarde. Daarbij zien we deze aanpak niet meer als een persoonlijke benadering, van face-to-face, maar een multi-channel aanpak die gebruik maakt van de vele netwerken.
Als partner-leverancier gaat men dan ook beter op zoek naar een projectmatige aanpak, waarin we de klantenorganisatie begeleiden naar kosten-efficiëntie, kwaliteit van zorg, en optimale tevredenheid van de patiënt/client.

In de netwerkbenadering via alle communicatiekanalen betrekken we dan ook een groter team dat efficiënt en complementair alle aandeelhouders op gepaste wijze benadert en overtuigt. Dit vraagt een sales transformation, waarbij andere boodschappen, andere kanalen en aangepaste verkooptools nodig zijn.
Het team dient te beschikken over de juiste competenties, en Mercuri International is de juiste partner om u te helpen deze strategie in kaart te brengen, de mensen te ontwikkelen, en deze aanpak te implementeren.

 

Aarzel niet en neem nog vandaag met ons contact om hierover vrijblijvend van gedachten te wisselen en te ontdekken wat dit voor uw pharma-bedrijf kan betekenen.